You are herePalvelut

Palvelut


Digitointi- ja osaamiskeskus Digitariumin tarjoamia palveluja ovat:

1. luonnontieteellisten kokoelmien valokuvaaminen,

2. luonnontieteellisiin kokoelmiin liittyvän tiedon tallentaminen, löytöpaikan sijainnin määrittäminen ja tallennetun tiedon tarkastaminen,

3. näytteiden turvallinen kuljetus museoista digitoitavaksi, käsittely, merkitseminen ja tarvittaessa niiden palauttaminen,

4. digitoitujen luonnontieteellisten kokoelmien toimittaminen kansainvälisiin tietokantoihin,

5. luonnontieteelliseen digitointiin liittyvä koulutus,

6. luonnontieteelliseen digitointiin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö,

7. luonnontieteellisten kokoelmien pitkäaikaissäilytys.Digitariumissa kehitetty massadigitointilinjasto kasviarkeille ja muille samantyyppisille näytteille.


Digitariumin tarjoamien palveluiden korkea laatu perustuu omaan tutkimus- ja kehitystyöhön, omaan koulutusohjelmaan, hyvin tarkasti määriteltyihin menetelmiin ja parhaisiin kaupallisesti saatavilla oleviin laitteisiin ja laitekomponentteihin. Tilaajan on mahdollista tutustua menetelmäohjeisiin Wiki-palvelukuvauksesta. Digitointikeskuksen tarjoamia palveluja on myös mahdollista räätälöidä eri tavoin tilaajan tarpeiden mukaisesti.


(1) Digitarium käyttää näytteiden valokuvauksessa pitkälle kehitettyjä valokuvausmenetelmiä. Manuaalista valokuvausta käytetään esimerkiksi hyönteisten kerroskuvauksessa ja sieni-, sammal- ja jäkäläkuvauksessa. Näytteiden valokuvaus on kuitenkin pääsääntöisesti siirtynyt automaatiolinjastoille, jotka on kehitetty Digitariumissa. Linjastot ovat valmiina kasviarkeille ja neulatuille hyönteisille. Digitariumissa on kehitetty myös rajapinta, jonka avulla asiakas voi internetin välityksellä seurata valokuvien syntymistä lähes reaaliajassa. Kuvat on myös helppo tallentaa rajapinnan kautta.


(2) Näytteisiin liittyvän tiedon eli metatiedon tallennuksessa käytetään Darwin Core -standardiin perustuvaa JJC-sovellusta. Tämä XML-pohjainen tietojen tallennus on yhteensopiva kaikkien tietokantojen kanssa. Digitariumin kehittämä internet-pohjainen DigiWeb-sovellus mahdollistaa sen, että alihankkija tai etätyöntekijä voi tallentaa metatietoja etäkohteesta. Digitarium on kehittänyt myös metatiedolle rajapinnan, jonka avulla asiakas voi nähdä ja tallentaa näytteisiin liittyvän tiedon internetin välityksellä.


(3) Tietojen tallennusvaiheessa näytteille pyritään löytämään kansainvälisesti sovittujen WGS 84 -datumin ja ETRS-89-koordinaattijärjestelmän mukaiset maantieteelliset koordinaatit desimaaliasteina.


(4) Digitariumin IPT-palvelu toimittaa digitoidut luonnontieteelliset kokoelmat tilaajan toiveiden mukaisesti kansainvälisiin tietokantoihin. Tällaisia tietokantoja ovat mm. GBIF, Morphbank ja Europeanassa oleva OpenUp!. Digitarium on GBIF-verkoston rekisteröity tietolähde ja tarjoaa tukea GBIF-palveluiden järjestämisessä IPT-palvelun kautta. Tieto voidaan tilaajan puolesta toimittaa myös Metacat -data-arkistoon (tulossa), joka on Suomen ekologisten tieteiden julkinen tietoarkistopalvelu.


(5) Digitariumista koulutuksen antajana löytyy lisää Osaamiskeskus-sivulta.


(6) Digitariumista menetelmien ja tekniikoiden kehittäjänä löytyy lisää sekä Digitointikeskus- että Osaamiskeskus-sivulta.


(7) Palvelun tilaajan on mahdollista sisällyttää räätälöityyn kokonaisuuteen myös kokoelmien kuljetus, käsittely, merkitseminen ja kokoelmien pitkäaikaissäilytys. Näihin liittyviä ohjeita löytyy Wiki-palvelukuvauksesta.


Kerromme mielellämme vielä yksityiskohtaisemmin näistä palveluistamme. Lisätietoja antaa projektipäällikkömme Riitta Tegelberg.

riitta.tegelberg(at)uef.fi
050-3016875