Pilottihanke EUDATin palveluista kasvinäytteiden tietojen käsittelyssä

Digitarium osallistuu Herbadrop-hankkeeseen, jossa selvitetään herbaarionäytteiden tietojen pitkäaikaissäilytystä ja kuvissa olevien tietojen automaattista analysointia.

Massadigitoinnin avulla perhosetkin elävät ikuisesti

Luonnontieteellisten näytteiden digitointitarve on valtava. On arvioitu, että maailman museoissa olisi tällä hetkellä jopa yhdestä kahteen miljardia näytettä. Näytteitä tulee lisää jatkuvasti, mutta uudemmat digitoidaan onneksi jo suoraan näytteitä kerättäessä.

Lue artikkeli Itä-Suomen yliopiston uutisista.

Uusi hyönteislinjasto Helsinkiin

Digitarium on toimittanut automaattisen neulattujen hyönteisten digitointilinjaston Helsingin yliopiston Luonnontieteelliselle keskusmuseolle. Linjasto on identtinen Joensuussa toimivan linjaston kanssa.

Etätyöhön suurta kiinnostusta

Neljä uutta tutkimusavustajaa on valittu etätallentajiksi ESR-hankkeeseen Digitointia kylille. Kotitoimistoistaan käsin työntekijät testaavat syksyn 2015 aikana uutta DigiWeb-portaalia, jonka avulla näytetiedot siirretään kuvista tietokantoihin.

Tehtävät on täytetty kolmen kuukauden määräajaksi ja tässä vaiheessa vain ohjelmiston testaamista varten. Niihin oli peräti 121 hakijaa, mikä osoittaa suurta kiinnostusta uudenlaiseen digitalisaatiota hyödyntävään toimintatapaan.

Digitointi esillä Floridassa

"Jokaisen merkittävän museon on aika rakentaa suurimittakaavaisen digitoinnin laboratorio." Tällainen sanoma Digitariumilla on SPNHC 2015 yleiskokoukselle.

Digitarium esittelee automaattista massadigitoinnin teknologiaansa SPNHC-yhdistyksen vuotuisessa yleiskokouksessa Gainesvillessä, Floridassa, 18-23 toukokuuta. Näyttelyosastolla osanottajat voivat tutustua Digitariumin tuotantojärjestelmiin ja keskustella niiden toteutuksesta Digitariumin henkilökunnan kanssa. Näillä automaattisilla digitointilinjastoilla voidaan käsitellä mitä erilaisimpia näytetyyppejä ja sellainen järjestelmä voidaan räätälöidä museoille yhteisissä hankkeissa.

EU BON ja CETAF tapasivat Digitariumissa

EU BON -hankkeen ja CETAF -järjestön tietotekniikan työryhmillä oli tähtitieteellisen onnistunut kokous Joensuussa 17-20.3.2015. Sen aikana tapahtui auringonpimennys ja vuosikymmenen revontulinäytelmä.

Yhdysvaltojen suurlähettiläs vierailulla

Yhdysvaltojen Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck kävi tutustumiskäynnillä Digitariumissa 6.3.2015 kiertomatkallaan Joensuussa.

ESR-rahoitusta luonnontieteellisten näytteiden digitoinnin hajauttamiseen

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 155 757 euron rahoituksen Digitointia kylille -hankkeelle. Tämän Euroopan Sosiaalirahaston hankkeen tarkoituksena on hajauttaa luonnontieteellisten näytteiden digitointia etätallentajille maakuntaan. Itä-Suomen yliopistossa hanketta toteuttaa digitointikeskus Digitarium SIB Labs-yksikössä. Hankkeeseen osallistuvat myös Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) sekä Joensuun seudun kehittämisyhtiö (JOSEK).

Hyönteisten massadigitointi alkoi

Hyönteisten ja muiden pienten objektien kuvantamiseen tarkoitetun automaattisen kuvauslinjaston avulla Digitariumissa digitoitiin parin kuukauden aikana noin 15,000 kovakuoriaisen kokoelma.

Oslon näytteiden kuvantaminen

Yhteistyö Oslon yliopiston kanssa jatkuu. Kesän aikana kuvannettiin 94 000 kasviarkkia Joensuussa. Digitariumin halli on taas täynnä materiaalia.