Digitarium kuvansi tieteelle uusia kasvilajeja

Joensuulainen kasviharrastaja Juhani Räsänen on kuvannut kuusi tieteelle uutta voikukkalajia. Löydöistä tehdyssä julkaisussa (Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 89: 42-56. 2013) on hyödynnetty Juhanin keräämiä ja Digitariumin kuvantamia tyyppinäytteitä. Lähikuvauksessa keskityttiin kasvien erityispiirteisiin, kuten pähkylöiden eroavuuksiin lajien välillä.

Hankintailmoitus tallennustyöstä

Digitarium etsii palveluntuottajia tallennustyöhön. Tätä koskeva ilmoitus on julkaistu julkisten hankintojen HILMA-sivustolla. Ilmoitus on myös Euroopan Unionin virallisessa lehdessä. Katso hakuilmoituksen teknistä liitettä. Haku on maailmanlaajuinen.

Digitoinnin rahoitus vaatii rakenteellisia uudistuksia

Digitoinnin merkitys kulttuuriperinnön vaalimisessa tuli hyvin esiin kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmin kirjoituksessa (Helsingin Sanomat 24.12.2013), missä hän toivoi kansallista digitointiohjelmaa Norjan tapaan. Digitointi mahdollistaa historiallisten aineistojen käytön nykyaikaisella tavalla.

Luonnontieteellisten kokoelmien digitointiin ei kuitenkaan ole olemassa rahoituskanavia samaan tapaan kuin kulttuurihistoriassa.

Vierailu Yhdysvaltojen iDigBio-ohjelmasta

Deb Paul, palvelutoiminnan asiantuntija Yhdysvaltojen iDigBio-ohjelmasta ja Floridan valtionyliopistosta vieraili Digitariumissa 15-16.10.2013. Keskusteluissa käsiteltiin digitoinnin työnkulkuja, tallennuksen joukkoistamista, tiedonvaihtostandardeja ja keskenäistä yhteistyötä. Tietojenvaihtoa ja vierailuja sovittiin jatkettavaksi.

Oslon yliopiston näytteet digitoidaan Joensuussa

Digitariumissa alkoi elokuun 2013 lopulla Norjan kansallisen herbaarion osien digitointi. Tehtävästä järjestettiin avoin kilpailutus Euroopan talousalueella.

31 000 näytteen digitointiurakka valmis

Helmikuun lopulta toukokuun alkuun Digitariumissa keskityttiin Luonnontieteellisen keskusmuseon 31 000 näytteen digitointiin. Kyseiset näytteet muodostavat kasvimuseon Herbarium generalen kansainvälisen putkilokasvikokoelman sanikkaiskokoelman, jossa on mm. laaja otanta Nepalin floraa.

Ei yksin luontotieto

Sitä luulisi, että kulttuurihistoriallisten objektien digitointi on tyystin erilaista kuin luonnontieteellisten näytteiden. Kuitenkin menettely esimerkiksi museoesineen ja kasvinäytteen digitoinnissa on melko yhtäläinen; iäkäs kasvinäyte metatietoineen voitaisiin hyvin digitoida myös historiallisena kohteena.

Euroopan GBIF-solmujen kokous 2013 Joensuussa

Euroopan GBIF-solmujen vuotuinen kokous järjestettiin Digitariumissa, Joensuussa 6-8.3.2013. Kokouksen sivusto on saatavana ainoastaan englanniksi. Lisätietoja GBIF:sta saa Suomen GBIF-solmun sivuilta.

Kaikki näyteyksilöt mukaan

Uusin numero avoimesti saatavasta julkaisusarjasta ZooKeys on otsikoitu englanniksi Kaikki näyteyksilöt mukaan: luonnontieteellisten kokoelmien massadigitointi.

Julkaisussa on myös engalnninkielinen artikkeli Luonnontieteellisten kokoelmien digitoinnin palvelukeskuksen kehittäminen, joka kuvaa Digitariumin lähtökohdat, työnkulut ja palvelut.

Luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen sähköiset työympäristöt

Biodiversity Virtual e-Laboratory (BioVeL) on EU:n seitsämännen puiteohjelman tutkimusinfrastruktuurihanke, jonka tarkoitus on ottaa käyttöön uudenaikaisia e-Science -lähestymistavan mukaisia tietojenkäsittelyn menetelmiä biodiversiteettitutkimuksessa. Sen nettisivut ovat osoitteessa http://www.biovel.eu/